Vizitka | KSM Tolmin

Vizitka

Osnovni podatki

naziv: Zavod za šport občine Tolmin
naslov: Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin, P.P. 80
telefon: ++ 5 381 16 83
fax: ++ 5 381 16 84
e-mail: zavod.sport.tolmin@siol.net
spletna stran: www.sport.tolmin.si
davč. številka: 14541556
matična št.: 1197339
št. TRR: 01328 -6030723204 pri UJP Nova Gorica

 

 

Zaposleni

delovno mesto ime in priimek mobilni telefon e-naslov
Direktor Branko Velišček 041 695 675 zavod.sport.tolmin@siol.net
Vzdrževalec (zunanja igrišča) Silvo Golja 031 695 675
Vzdrževalec (športna dvorana) Matija Rovšček 031 338 723 matija.rovscek@gmail.com

 

 

Organi

Svet zavoda (imenovan…)

Priimek in ime Funkcija Imenova s strani
Leban Gorazd predsendik OŠZ Tolmin
Klavora Maša namestnica predsednika Občinski svet občine Tolmin
Debeljak Silvo član Občinski svet občine Tolmin
Pavšič Marko član Občinski svet občine Tolmin
Zarli Damjan član OŠZ Tolmin
Golja Silvo član predstavnik zaposlenih

 

 

Strokovni svet

Za kulturo

Priimek in ime Funkcija Predlagatelj
Fili Marina predsednica Predstavnica športnih pedagogov
Jermol Borut član Predstavnik kolektivnih športov
Sovdat Matjaž namestnik Predstavnik kolektivnih športov
Štekar Uroš član Predstavnik individualnih športov
Zlatoper Zorko član

Za šport

Priimek in ime Funkcija Predlagatelj
Fili Marina predsednica Predstavnica športnih pedagogov
Jermol Borut član Predstavnik kolektivnih športov
Sovdat Matjaž namestnik Predstavnik kolektivnih športov
Štekar Uroš član Predstavnik individualnih športov
Zlatoper Zorko član

Za mladinske dejavnosti

Priimek in ime Funkcija Predlagatelj
Fili Marina predsednica Predstavnica športnih pedagogov
Jermol Borut član Predstavnik kolektivnih športov
Sovdat Matjaž namestnik Predstavnik kolektivnih športov
Štekar Uroš član Predstavnik individualnih športov
Zlatoper Zorko član