Dokumenti | KSM Tolmin

Dokumenti

Akti

 • Odlok o ustanovitvi
 • Statut
 • pravilniki
  • Pravilnik o sofinanciraju programov športa v občini Tolmin
  • Hišni red objektov

 

Dokumenti ZŠ

 • Letni program športa
 • Letno poročilo s prilogami

 

Zapisniki organov zavoda

 • Zapisnik sveta ZŠ
 • Zapisniki strokovnih nasvetov
 • Drugo